MENU

HỖ TRỢ 24/7

Hotline: 0833925777

Email: dongphuongproperty@gmail.com

THÀNH VIÊN

Ban lãnh đạo

Phạm Công Thuận

Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Học

Giám Đốc phụ trách Kinh Doanh

Nguyễn Đức An

Phó Giám Đốc phụ trách Nhân sự

Giám đốc kinh doanh

Nguyễn Đức Chiến

Giám Đốc Kinh Doanh - ĐP19

Lê Minh Nhật

Giám Đốc Kinh Doanh - ĐP21

Chu Thị Phương Linh

Giám Đốc Kinh Doanh - ĐP29

Nguyễn Văn Hùng

Giám Đốc Kinh Doanh - ĐP39

Nguyễn Hoàng Hanh

Giám Đốc Kinh Doanh - ĐP38